Banner

Translate this siteHome Studio Imme Achtergrondinformatie Uitlezen en selectie en iets over genetica in de bijenteelt
Uitlezen en selectie en iets over genetica in de bijenteelt PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Filip De Boeck   

Het woord “selectie” heeft te maken met uitkiezen.
Uitkiezen houdt in, dat er bepaalde verwachtingen worden gekoesterd door de “uitkiezer”. Men
kijkt uit naar…
Deze verwachtingen worden in sterke mate beïnvloed door de verzuchtingen van de gebruiker
van het levend materiaal dat nuttig is, het "erfelijk materiaal", de imker in dit geval. Dit “beeld”
wordt dan ook in alle gevallen versterkt door de hoge verwachtingen en de idealen die men
voorop stelt. Ik denk dat dit de “rode draad” is die iedereen koestert die met "selectie" bezig is of
met de ontwikkeling van “nieuwe varianten”.
Hij/zij is m.a.w. op zoek gaan naar een bepaald beeld, een bepaald doel. Hij/zij gaat op zoek naar
“beter” materiaal, op zoek... naar een ideale toekomst…
Het uitkiezen of uitlezen van levende organismen, zoals bijen, is een zeer complexe bezigheid.
Er wordt verondersteld dat men zijn doel kent. Er wordt eveneens verondersteld van de uitlezer,
dat hij of zij het materiaal goed kent waaruit moet worden uitgezocht of geselecteerd. De
“uitlezer” volgt daarbij een degelijk leesplan, dat op schema werd gebracht, dat hij/zij hanteert
en dat hem/haar in staat moet stellen om op de meest objectieve wijze situaties en resultaten in te
schatten. Op deze manier kan men het beoogde doel “zeer kort” benaderen.
Men moet m.a.w. weten wat men kan verwachten, wat dus binnen de mogelijkheden ligt van de
geaardheid van de teeltstof en van de zoektocht.
Van " uitlezen" wordt veronderstelt dat men gaat vergelijken, beoordelen en uitkiezen, om dat
“verder te gaan. Er moeten dus vergelijkbare elementen zijn.
Men moet dus in de eerste plaats werken met vergelijkbare organismen, (soorten, ondersoorten,
rassen of stammen) in vergelijkbare milieusituaties (regio’s of streken) die op een vergelijkbare
wijze worden bewerkt of behandeld (teelttechniek). Deze laatste speelt een zeer belangrijke rol in
het vergelijkingsproces en dus de oordeelkundigheid van de inschattingen.
We gaan ervan uit dat er een hoofddoel wordt vooropgesteld dat een oordeelkundige en
wetenschappelijke onderbouw heeft.
We wensen van het gehanteerde ras, dat het ons in goede en slechte jaren
steeds voldoening zal schenken; Zachtaardige en gezonde bijen, productieve
en vitale bijen, rasvaste, zelf teelbare, zwermtrage bijen die het “eenvoudig
imkeren” toelaten.

Lees het volledige artikel (11 bladzijden):Uitlezen en selectie

Laatst aangepast op zaterdag 11 februari 2017 16:28