logo_200-158Natuur en Milieu Educatief Centrum afgekort tot NEMEC, is een vereniging van lesgevers die zich tot doel gesteld hebben educatie te verzorgen in diverse takken die met ons milieu te maken hebben.
Om de zaak overzichtelijk te houden werden er verschillende "studio's" opgericht, elk met hun specifieke opdrachten

 

 

 

 

vrn eu blauw slogan pdpo

NEMEC is een door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse gemeenschap erkende en gesubsidieerde opleidingsinstelling.
Onze opleidingen kaderen in het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

 

 

Europa flag yellow high

 De maatregel 'steun voor opleiding in de landbouw' zet binnen het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling in op de Europese prioriteit 'bevordering van de kennisoverdracht en innovatie in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden' en heeft als doel bij te dragen tot de verbetering van het concurrentievermogen en de rendabiliteit, de bevordering van de instap van jonge landbouwers en het herstel en de instandhouding van ecosystemen.

 

 

 

Met de steun van de Europese commissie.