Wie zich inschrijft voor een cursus geeft een mailadres op. Dit mailadres wordt gebruikt om je uit te nodigen voor een cursusgroep op Sharepoint online.
Wat betekent dit voor jou?

  • Net zoals diensten van de Vlaamse overheid gebruiken de lesgevers van onze vzw het Office 365 platform "in de cloud" voor het ter beschikking stellen van cursusmaterialen en berichtgeving
  • Dit zorgt voor de traceerbaarheid en beveiliging van enerzijds het intellectueel goed en anderzijds de beveiliging van persoonsgegevens van onze cursisten
  • Daarom zorg je als (kandidaat)cursist dat je in het bezit bent van een Microsoft account
  • Deze Microsoft account is gekoppeld aan het mailadres dat je opgegeven hebt bij de inschrijving
  • Vaak heb je al een account als Windows 10 gebruiker. Je kan deze gebruiken voor zover je mailadres klopt

Wie nog geen account heeft of een nieuwe wil aanmaken kan dit doen aan de hand van deze gids:

Cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn essentiële of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële cookies (functionele, analytische en targeting cookies). 

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten.

NEMEC vzw volgt de wetgeving inzake cookies.

Doel en nut van cookies

NEMEC vzw wil elke bezoeker van de website zo goed mogelijk informeren over zijn rechten inzake cookies, en over welke cookies door ons  gebruikt worden. Door de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen NEMEC vzw om jouw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) en om je meer relevante diensten te tonen.

Als je de website van NEMEC vzw wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen voor cookies ingeschakeld werden. Zonder ingeschakelde cookies kan NEMEC vzw geen probleemloos bezoek op de website garanderen. Indien u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen.

 

Bescherming van persoonsgegevens

NEMEC vzw hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via onze website beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. In het kader van de verwerking van correspondentie worden uw contactgegevens geregistreerd in een databank. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

NEMEC geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
    Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Daartoe kunt u contact opnemen met de beheerder van onze website. Klik daarvoor op 'Contact' in de navigatiebalk.
  • NEMEC treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken.

 

Nemec vzw
Teerlingstraat, 22
9170 Meerdonk
03/7733232  0475862648
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Studio Groen - Studio Imme - Studio Aromata
contactpersoon: Dewindt Corneel
03/7733232  0475862648
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

logo_200-158Natuur en Milieu Educatief Centrum afgekort tot NEMEC, is een vereniging van lesgevers die zich tot doel gesteld hebben educatie te verzorgen in diverse takken die met ons milieu te maken hebben.
Om de zaak overzichtelijk te houden werden er verschillende "studio's" opgericht, elk met hun specifieke opdrachten

 

 

 

 

vrn eu blauw slogan pdpo

NEMEC is een door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse gemeenschap erkende en gesubsidieerde opleidingsinstelling.
Onze opleidingen kaderen in het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

 

 

Europa flag yellow high

 De maatregel 'steun voor opleiding in de landbouw' zet binnen het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling in op de Europese prioriteit 'bevordering van de kennisoverdracht en innovatie in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden' en heeft als doel bij te dragen tot de verbetering van het concurrentievermogen en de rendabiliteit, de bevordering van de instap van jonge landbouwers en het herstel en de instandhouding van ecosystemen.

 

 

 

Met de steun van de Europese commissie.

Copyright © NEMEC vzw 2010 - 2022

Alle rechten voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NEMEC vzw

Terug naar boven