Studio Imme

Verzorgt educatieve momenten. Onder de vorm van studievergaderingen, Logowandelvoordrachten, studiereizen, lessenreeksen voor praktisch en theoretisch onderricht, tracht ze de vorming en de bijscholing van imkers of bijenhouders op haar schouders te nemen of te helpen ondersteunen.

Met de steun van de Vlaamse overheid kan ze dit op een financiëel haalbare wijze toeganklelijk  maken voor iedereen die geïnteresserd is.

De kanditaten kunnen zich best vooraf melden. Dit is een vereiste om dit perfect te kunnen organiseren.

Wij zijn ook actief in het buitenland bij collega's die geholpen moeten worden.
Momenteel loopt er een project in Marokko om een aantal technieken te helpen bijschaven.

Studio IMME heeft de bedoeling om educatief “up to date” te blijven in haar opdracht.

Binnen de groep NEMEC vzw neemt dit educatief centrum de vorming en de bijscholing van imkers of bijenhouders op haar schouders  of helpt met het ondersteunen van de  gespecialiseerde bezigheden.
We verzorgen en ondersteunen vormende activiteiten onder de vorm van studievergaderingen, wandelvoordrachten, studiereizen, lessenreeksen voor praktisch en theoretisch onderricht.
We maken de vorm van deze educatieve momenten, voor alle geïnteresseerden, toegankelijk en aangenaam.
De educatieve activiteiten die we ontplooien zijn vooral gericht naar een eerder veeleisend publiek.

Ook de inhoud moet kwalitatief in orde zijn met de recentste bevindingen die moeten doorvloeien naar een gespecialiseerd publiek.

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Europese gemeenschap wordt dit, op een financieel haalbare wijze, toegankelijk gemaakt voor iedereen die geïnteresseerd is. Om dit perfect te kunnen organiseren is het vereist dat de kandidaten zich vooraf melden.

Wij zijn ook actief buiten onze landsgrenzen, bij collega's die geholpen moeten worden en waarmee we aan wetenschappelijke uitwisseling doen.

Dus...ons aanbod bestaat uit educatieve momenten onder de vorm van studievergaderingen (korte vorming), wandelvoordrachten, en cursussen.

Wens je…
Meer te weten komen over het bijenleven…
Haar leefgewoonten…
Haar interactie met uw leefomgeving…
Haar woongelegenheden…
Haar gevecht om te overleven…
Wat de bij, de mens en haar leefomgeving, te bieden heeft…

Dan bieden we u een sessie “Inleiding tot de bijenteelt” aan.
Wij organiseren deze initiatiereeks momenteel te:
Kemzeke
Verbeke Foundation - Westakker 1 9190 Kemzeke
Een verhelderend programma kan je hier op pdf bekijken: Inleiding tot de bijenteelt Kemzeke 2022 - 2023
Melle
GOC Gontrode - Geraardbergsesteenweg 54 9090 Melle
Een verhelderend programma kan je hier op pdf bekijken: Inleiding tot de bijenteelt Melle 2022 - 2023

Wens je…
… gehuisveste bijenvolken degelijk te gaan verzorgen, dan is een oordeelkundige verzorgingstechniek onontbeerlijk.
Zulke technieken kan je u eigen maken, je kan ze aanleren, maar altijd in functie van “de basis”… het bijengedrag dat je moet begrijpen en kennen.
Een aantal factoren die dit bijenleven sterk beïnvloeden zijn; de habitat en het milieu, waaronder natuurlijk ook de menselijke aanwezigheid met haar bemoeizucht…
Een ruim aanbod van doordachte verzorgingstechnieken zit vervat in de cursus “Oordeelkundige bijenteelttechnieken”.
Wij organiseren deze sessie te:
Mechelen
Olivetenhof - Olivetenvest 34 2800 Mechelen
Een verhelderend programma kan je hier op pdfbekijken: Technieken Mechelen2022-2023

Wens je…
...dieper in te gaan op “speciale verbeterde technieken” en hedendaagse problematieken die zich rond het houden van bijen afspeelt, als gevestigde imker… dan kan je kiezen voor de cursus “Bijscholing voor imkers”.
Weten dat alles evolueert en dat men nooit te oud is om te leren... vullen we dan ook deze behoefte in.

Een verhelderend programma kan je hier op pdf bekijken: Bijscholing voor imkers Kemzeke 2022 - 2023
Wij organiseren deze cursus te:
Kemzeke
Verbeke Foundation - Westakker 1 9190 Kemzeke

 

Inschrijvingen  enkel via het formulier op deze website.

De inschrijvingsdeelname bedraagt €130,-
We aanvaarden geen betalingen vooraf.  De betaling van de deelname wordt pas na inschrijving en registratie, per persoonlijk mailbericht, aan de kandidaten verzocht.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 35 om een kwaliteitsvol aanbod te garanderen. Dus... wil je zeker zijn van een plaatsje, niet twijfelen of uitstellen en de data van het programma goed noteren in uw agenda.

Lessenreeks te Kemzeke

Meer te weten komen over het bijenleven
Haar leefgewoonten
Haar interactie met uw leefomgeving
Haar woongelegenheden
Haar gevecht om te overleven…
Wat de bij, de mens en haar leefomgeving, te bieden heeft

Wij organiseren deze initiatiereeks op twee locaties:

Kemzeke
Verbeke Foundation  Westakker  1   9190 Kemzeke
Eerste les op dinsdag 27/09/2021 om 19:00 uur stipt.

Het volledige programma op pdf: Inleiding tot de bijenteelt Mechelen 2021-2022

Inschrijving enkel via de website door volledig ingevuld inschrijvingsformulier.
De inschrijvingsdeelname bedraagt €130,-
De betaling van de deelname wordt pas na inschrijving en registratie per persoonlijk mail aan de kandidaten verzocht, vooraf aanbetalen is niet mogelijk.
Er is slechts plaats voor 35 deelnemers.

Inschrijven en informatie via dit formulier

 

Copyright © NEMEC vzw 2010 - 2022

Alle rechten voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NEMEC vzw

Terug naar boven