Lessenreeksen Kemzeke en Mechelen

Meer te weten komen over het bijenleven
Haar leefgewoonten
Haar interactie met uw leefomgeving
Haar woongelegenheden
Haar gevecht om te overleven…
Wat de bij, de mens en haar leefomgeving, te bieden heeft

Wij organiseren deze initiatiereeks op twee locaties:

 1. KEMZEKE
  Zaal Verbeke Foundation - Westakker 1 9190  Kemzeke
  Eerste les op dinsdag 12/10/2021 om 19:00 uur stipt.

  Het volledige programma op pdf: Inleiding tot de bijenteelt Kemzeke 2021-2022
 2. MECHELEN
  Olivetenhof - Olivetenvest 32, 2800 Mechelen
  Eerste les op dinsdag 19/10/2021 om 19:00 uur stipt.

  Het volledige programma op pdf: Inleiding tot de bijenteelt Mechelen 2021-2022

Inschrijving enkel via de website door volledig ingevuld inschrijvingsformulier.
De inschrijvingsdeelname bedraagt €130,-
De betaling van de deelname wordt pas na inschrijving en registratie per persoonlijk mail aan de kandidaten verzocht, vooraf aanbetalen is niet mogelijk.
Er is slechts plaats voor 35 deelnemers.

Inschrijven en informatie via dit formulier

 

Lessenreeks 12 avondlessen

Zaal Verbeke Foundation - Westakker 1 9190  Kemzeke
 

Eerste les op dinsdag 19/10/2021 van 19:30 tot 22.30 uur.

 

Het volledige programma op pdf: Bijscholing voor imkers Kemzeke 2021-2022

Inschrijving door volledig ingevuld inschrijvingsdocument.
De inschrijvingsdeelname bedraagt €130,-
De betaling van de deelname wordt pas na inschrijving en registratie, per persoonlijke mail aan de kandidaten verzocht. Vooraf aanbetalen is niet mogelijk.
Er is slechts plaats voor 35 deelnemers.
De volledige lessenreeks staat onder kwaliteitscontrole van de overheid en is dus erkend.
Wanneer de cursisten de lessenreeks op regelmatige basis hebben bijgewoond en een geslaagde cursustest afleggen wordt een erkend getuigschrift afgeleverd.
De deelnemers moeten COVID-19 veilig zijn verklaard.

 

Inschrijven en informatie via dit formulier

 

Copyright © NEMEC vzw 2010 - 2021

Alle rechten voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NEMEC vzw

Terug naar boven