Omwille van de vraag van enkele collega’s zijn we dan toch bezweken om enkele sessies “Selectie en koninginneteelt” te organiseren. Er blijkt de laatste jaren toch wel wat belangstelling te zijn voor deze uitzonderlijke teelttechnieken. En…er blijken toch ook wel wat  misverstanden te bestaan inzake “de soort” of “het ras” en de ideale wijze om daarvan nakomelingen te telen.

We willen daarbij helpen. We gebruiken daarvoor onze jarenlange ervaring en de verwerking van nieuwe inzichten en hopen dat u er dan wat aan heeft en daarmee aan de slag gaat.

De lessen worden gegeven op de locatie zoals aangegeven op de programma’s.

Te Zele zullen de theoretische lessen plaats hebben in lokaal De Proefhoeve.
Het practicum in de bijenhal aan de Diepestraat 1 te 9820 Bottelare.
Bekijk hier het programma
Te Rijkevorsel zullen alle lessen doorgaan in de locatie De Raam aan de Keirschothoeveweg te 2310 Achtel/Rijkevorsel.
Bekijk hier het programma
 

Zoals je merkt willen we een belangrijk deel wijden aan de praktische gang van zaken en doen we dit onder begeleiding van ervaren “koninginnentelers”.

Hiervoor zijn er middelen nodig die we de deelnemende cursist zullen aanbieden:

  • de teeltstof van uitgelezen reinteeltmateriaal zijnde twee onbevruchte koninginnen
  • twee EWK’s om deze jonge koninginnen te huisvesten, in afspraak met de lesgevers ook het kernvolkje
  • een schuilhuisje waarin deze EWK’s passen
  • twee opstellingen, paringsgeld, voor de paringsstand te Kreverhille
  • lidmaatschap RKHvzw voor de periode 2020
  • uitgebreid naslagwerk in kleur dat digitaal wordt aangeboden

De uitnodiging tot betaling van het cursusgeld zal pas vertrekken nadat de kandidaat zich heeft ingeschreven via het inschrijvingsformulier op deze website.
Dat betekent dat wie eerst inschrijft zal kunnen deelnemen. Succes!

CURSUSSEN 2019-2020

EEN LESSENREEKS SPECIAAL VOOR IMKERS

De nieuwe reeksen gaan van start in oktober van dit jaar.
Cursusgeld : € 125 per cursus.

De inschrijvingsbijdrage kan slechts aanbetaald worden nadat je de juiste gegevens toegezonden krijgt en dus na de registratie van de cursist via het inschrijvingsdocument.
Aanmelden kan enkel via het webformulier

Oordeelkundige bijenteelttechnieken
Bijscholing voor imkers
De zomerse bijenweide


“Oordeelkundige bijenteelttechnieken” 

Wanneer we  “De Bij” hebben leren doorgronden, wat nooit een einde zal nemen, gaan we oordeelkundigheid aan de dag leggen om met bijen om te springen.
Een aantal technieken komen boven drijven die gehanteerd worden om bijennesten of bijenkolonies te “verzorgen” en te “bewerken”. 
Deze  basistechnieken zijn van groot belang om succes te hebben en om deze super wezens een productief en leefbaar verblijf te gunnen.
We trachten immers ook profijt te halen uit hun aanwezigheid en acties. Het is belangrijk om de juiste zorgen te ondernemen, oordeelkundige bewerkingen te stellen, om de juiste reacties van de bijen te kunnen verwachten...  
Ook deze sessies worden afgewerkt met een degelijk naslagwerk die aan de cursisten wordt doorgestuurd in verschillende lesonderdelen. 


“Bijscholing voor imkers”

Het "bezig zijn met bijen" is constant op zoek gaan naar degelijke aangepaste informatie. Het is een noodzaak om steeds geïnformeerd te blijven over de nieuwste wetenswaardigheden en technieken en dit met een gezonde dosis aan oordeelkundigheid.
In de sessie "Bijscholing voor imkers" leggen we en aantal hedendaagse problemen en visies ter tafel en proberen we een aantal interessante technieken en verwerkingsmethoden door te geven.

 "De zomerse bijenweide"

Wat we allemaal weten is dat het begrip “habitat” voor de bijen, zeg maar het “biotoop of de bijenweide”, tijdens de zomermaanden een groot probleem vormt, neen een zeer probleem…

Ja je staat er best van versteld… maar het is wel een ontnuchterende vaststelling…
Dit fenomeen heeft zijn nefaste gevolgen voor de ontwikkeling, de gezondheid en dus ook de overlevingskansen van deze zeer “belangrijke schakels” van het biologisch evenwicht.
Het raakt u misschien niet onmiddellijk wanneer we het op deze manier aanbrengen?
Wel alle bijen zijn met hun voortbestaan bedreigt… en… met de bijen eveneens een ganse wereld van dieren en daarbij een belangrijk deel van en zeer evenwicht in de natuur.
We overdrijven?
Zeer zeker niet… het wordt hoog tijd dat we wakker worden en eens goed nadenken over de wijze waarop we onze woon- en leefomgeving in de toekomst gaan beheren.
Het zal oordeelkundiger moeten!

Buiten “onze woonbuurt” en “onze werkplaatsen” en “onze land- en tuinbouwterreinen” en “onze wegen” en onze tuinen, is er voor andere levensgemeenschappen, dan die van de mens, niet veel meer te vinden. We eigenen  ons alles toe zonder aan de gevolgen te denken… wat als “zij” in zware moeilijkheden komen en als ze verdwijnen?
Dit gaat “ons” uiteindelijk zwaar treffen. Meer dan 80% van onze voeding heeft te maken met, en is afhankelijk van het grote raderwerk van het evenwicht van de natuur. Dit evenwicht heeft veel te maken met de voortplanting van allerlei gewassen, ja ook van wilde planten. Het raakt, zonder dat we het beseffen ons economisch agrarisch systeem en duwt ons nog meer naar de eenzijdigheid van plantenbeschermingsmiddelen die verre van onschuldig en onschadelijk zijn!
De voortplantingsmogelijkheden van planten wordt “verzorgt” door allerlei beestjes die niet altijd opvallen maar die we ook kennen als “bijen”, “vlinders”, “vliegen”, “kevers” en velen andere soorten… en dan breekt de schaken met andere dieren die eveneens ontwricht geraken…

Vooral tijdens de maanden juli en augustus is het habitat of de bijenweide zeer mager en in sommige regio’s zelfs nihil. We kunnen dan spreken over een groene woestijn. Dit treft de insectenwereld en het bijenleven in het bijzonder. Veel miserie met de wintersterfte van de honingbij uit de imkerij en het  verdwijnen van wilde soorten heeft hiermee te maken!
Stop die miserie, we moeten er samen iets aan doen!

NEMEC vzw wil het initiatief nemen om voor ieder geïnteresseerde een educatieve reeks te organiseren over een geschikt assortiment, de beste groeiomstandigheden, goede plantenassociaties en de beste combinaties voor verschillende bodems en plaatselijke situaties, hun verzorging en de vermeerdering ervan.

Een lessenreeks speciaal voor imkers, groenzorgers en zij die groene vingers hebben of willen krijgen.

We gaan van start op woensdag 16 oktober om 19:00u stipt.
Zaal D&D Buitenstraat 12 9100 Nieuwkerken-Waas

Inschrijven kan via het webformulier.

Het volledige programma kan je hier bekijken op pdf: Programma zomerse bijenweide

De volledige lessenreeks wordt verzorgd en staat onder de deskundige leiding van Olivier Foubert.

Meer praktische informatie via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Copyright © NEMEC vzw 2010 - 2021

Alle rechten voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NEMEC vzw

Terug naar boven