Omwille van de vraag van enkele collega’s zijn we dan toch bezweken om enkele sessies “Selectie en koninginneteelt” te organiseren. Er blijkt de laatste jaren toch wel wat belangstelling te zijn voor deze uitzonderlijke teelttechnieken. En…er blijken toch ook wel wat  misverstanden te bestaan inzake “de soort” of “het ras” en de ideale wijze om daarvan nakomelingen te telen.

We willen daarbij helpen. We gebruiken daarvoor onze jarenlange ervaring en de verwerking van nieuwe inzichten en hopen dat u er dan wat aan heeft en daarmee aan de slag gaat.

De lessen worden gegeven op de locatie zoals aangegeven op de programma’s.

Te Zele zullen de theoretische lessen plaats hebben in lokaal De Proefhoeve.
Het practicum in de bijenhal aan de Diepestraat 1 te 9820 Bottelare.
Bekijk hier het programma
Te Rijkevorsel zullen alle lessen doorgaan in de locatie De Raam aan de Keirschothoeveweg te 2310 Achtel/Rijkevorsel.
Bekijk hier het programma
 

Zoals je merkt willen we een belangrijk deel wijden aan de praktische gang van zaken en doen we dit onder begeleiding van ervaren “koninginnentelers”.

Hiervoor zijn er middelen nodig die we de deelnemende cursist zullen aanbieden:

  • de teeltstof van uitgelezen reinteeltmateriaal zijnde twee onbevruchte koninginnen
  • twee EWK’s om deze jonge koninginnen te huisvesten, in afspraak met de lesgevers ook het kernvolkje
  • een schuilhuisje waarin deze EWK’s passen
  • twee opstellingen, paringsgeld, voor de paringsstand te Kreverhille
  • lidmaatschap RKHvzw voor de periode 2020
  • uitgebreid naslagwerk in kleur dat digitaal wordt aangeboden

De uitnodiging tot betaling van het cursusgeld zal pas vertrekken nadat de kandidaat zich heeft ingeschreven via het inschrijvingsformulier op deze website.
Dat betekent dat wie eerst inschrijft zal kunnen deelnemen. Succes!