Inleiding tot de bijenteelt Kemzeke

Wens je...
Meer te weten komen over het bijenleven...
Haar leefgewoonten...
Haar interactie met uw leefomgeving...
Haar woongelegenheden...
Haar gevecht om te overleven...
Wat de bij, de mens en haar leefomgeving, te bieden heeft...

Locatie : Verbeke Foundation  Westakker 1  9190 Kemzeke 

130,00 €