Inleiding tot de bijenteelt Melle

Wens je...
Meer te weten komen over het bijenleven...
Haar leefgewoonten...
Haar interactie met uw leefomgeving...
Haar woongelegenheden...
Haar gevecht om te overleven...
Wat de bij, de mens en haar leefomgeving, te bieden heeft...


Locatie : GOC Gontrode, Geraadbergsesteenweg 54  9090 Melle 

130,00 €