Natuur en Milieu Educatief Centrum

Onze doelstellingen

Onze opleidingen kaderen in het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.  

Natuur en Milieu Educatief Centrum, afgekort tot NEMEC vzw, is een vereniging zonder winstoogmerk.

Het is een vereniging van lesgevers, die zich tot doel gesteld hebben educatie te verzorgen in diverse takken die met ons milieu, of zeg maar onze leefomgeving, te maken hebben.
Om ons werkterrein overzichtelijk te houden werden er verschillende "Studio's" opgericht, elk met hun specifieke opdrachten.

NEMEC vzw is een door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde opleidingsinstelling.