Finesse Beervelde : Extra les : Envelop 11/06/2024

Deze les is ook toegankelijk voor niet-cursisten.

In het lesgeld is het basismateriaal inbegrepen.

De cursist zorgt wel zelf voor de bloemen en de schaal,naar eigen smaak en budget.

22,00 €